İleal İnterpozisyon ameliyatı nedir?

İnce barsağın son kısmına yakın barsak kısmı ile başlangıç kısmına yakın barsak kısımlarının yer değiştirilmesi ve midenin tüp haline getirilmesi esasına dayanan ameliyat şeklidir. Bu ameliyat sadece Pankreasta insulin rezervi olan tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan yöntemdir.

Bu ameliyat Obezite ameliyatlarından farklı bir ameliyattır. Bu ameliyatın etki mekanizması, insulin direncine yol açan hormonları devre dışı bırakıp,insulin duyarlılığını arttıran hormon seviyelerini arttırmaya yöneliktir. Bu ameliyat tekniği ile barsak by-pass’ı yapılmadığı için vitamin ve mineral eksikliği görülmez.    Obezite cerrahisindeki by-pass ameliyatlarında ise ömür boyu vitamin ve mineral içeren haplar kullanılması ve takibi gerekmektedir.

İleal interpozisyon ameliyatında 3.günden itibaren sıvı gıdalara geçilir. 6 ay ile 1 yıl içinde tamamen serbest beslenmeye geçilebilmektedir. Bu ameliyat ile diyabet hastalığı birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde kontrol altına girmektedir, bu süreçte hastanın durumuna göre düşük dozlarda ilaç tedavisi verilebilmektedir.